Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Nasza oferta szkół i zawodów

L.p.

Nazwa szkoły

Nazwa kwalifikacji

Okres kształcenia/ ilość kwalifikacji

Uwagi

1.

Szkoła podstawowa

 

 

Uzupełnienie wykształcenia

2.

Liceum ogólnokształcące

 

 

Zdobycie wykształcenia średniego ogólnego

3.

Szkoły policealne

Technik pożarnictwa

2 lata

Zdobycie nowych kwalifikacji, nowego zawodu, przekwalifikowanie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2 lata

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

1,5roku

Opiekunka dziecięca

2 lata

Technik administracji

2 lata

Asystent osoby niepełnosprawnej

1rok

Opiekun osoby starszej

2 lata

Florysta

1rok

Technik teleinformatyk

2 lata

Technik informatyk

2 lata

Technik telekomunikacji

2 lata

Technik usług pocztowych i finansowych

1rok

Technik rachunkowości

2 lata

Technik archiwista

2 lata

Technik turystyki wiejskiej

2 lata

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

2 lata

4.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – szkoły średnie zawodowe

Technik budownictwa

2 kwalifikacje

Zdobycie nowych kwalifikacji, nowego zawodu, przekwalifikowanie.

Tytuł technika uzyskuje się po ukończeniu dwóch kwalifikacji i ukończeniu np. liceum ogólnokształcącego ( wykształcenie ogólne) w CKZiU oraz zdaniu egzaminu zawodowego. Dostępność dla wszystkich osób dorosłych. W wyjątkowych przypadkach dla niepełnoletnich.

Technik inżynierii sanitarnej

2 kwalifikacje

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

2 kwalifikacje

Technik elektryk

2 kwalifikacje

Technik energetyk

2 kwalifikacje

Technik elektronik

2 kwalifikacje

Technik mechatronik

2 kwalifikacje

Technik mechanik

2 kwalifikacje

Technik pojazdów samochodowych

2 kwalifikacje

Technik odlewnik

2 kwalifikacje

Technik automatyk

2 kwalifikacje

Technik pożarnictwa

2 kwalifikacje

Technik technologii drewna

2 kwalifikacje

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2 kwalifikacje

Technik pszczelarz

2 kwalifikacje

Technik logistyk

2 kwalifikacje

Technik administracji

2 kwalifikacje

Technik teleinformatyk

2 kwalifikacje

Technik informatyk

2 kwalifikacje

Technik telekomunikacji

2 kwalifikacje

Technik usług pocztowych i finansowych

2 kwalifikacje

Technik rachunkowości

2 kwalifikacje

Technik archiwista

2 kwalifikacje

Technik usług fryzjerskich

2 kwalifikacje

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

2 kwalifikacje

Technik cyfrowych procesów graficznych

1 kwalifikacja

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – poziom szkól zawodowych

Florysta

1kwalifikacja

Zdobycie nowych kwalifikacji, nowego zawodu, przekwalifikowanie.

Dla osób nie posiadających min. wykształcenia zawodowego- można je uzupełnić np. w CKZiU. Osoby posiadające wykształcenie min. zawodowe muszą tylko pozytywnie zdać egzamin zawodowy.

Fryzjer

1 kwalifikacja

Magazynier logistyk

1 kwalifikacja

Pszczelarz

1 kwalifikacja

Dodatkowo – uprawnienia rolnicze

 

 

 

Murarz tynkarz

1 kwalifikacja

Betoniarz zbrojarz

1 kwalifikacja

Cieśla

1 kwalifikacja

Dekarz

1 kwalifikacja

Monter sieci i instalacji sanitarnej

1 kwalifikacja

Kowal

1 kwalifikacja

Ślusarz

1 kwalifikacja

Operator obrabiarek skrawających

1 kwalifikacja

Mechanik pojazdów samochodowych

1 kwalifikacja

Mechanik monter maszyn i urządzeń

1 kwalifikacja

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

1 kwalifikacja

Elektryk

1 kwalifikacja

Elektromechanik pojazdów samochodowych

1 kwalifikacja

Mechatronik

1 kwalifikacja

Stolarz

1 kwalifikacja

Krawiec

1 kwalifikacja

Tapicer

1 kwalifikacja

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

1 kwalifikacja

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – poziom szkól zawodowych

Pracownik pomocniczy krawca

1 kwalifikacja

Lekka niepełnosprawność intelektualna

Pracownik pomocniczy mechanika

1 kwalifikacja

Lekka niepełnosprawność intelektualna

Pracownik pomocniczy ślusarza

1 kwalifikacja

Lekka niepełnosprawność intelektualna

Pracownik pomocniczy stolarza

1 kwalifikacja

Lekka niepełnosprawność intelektualna

Asystent fryzjera

1 kwalifikacja

Lekka niepełnosprawność intelektualna

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018