Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Wizyta - 23.09.2016

  • Opublikowano: czwartek, 09 listopad 2017 08:16

W dniu 23 września 2016 roku pierwszy raz odwiedzili nas uczniowie klasy pierwszej SP nr 15 w ramach projektu "Klasa z pasją".Po otrzymaniu specjalnie przygotowanych koszulek uczniowie zapoznali się z pracowniami specjalistycznymi. "Pierwszaki" wykonały również rysunki na temat - "Kim chciałbyś zostać w przyszłości" oraz zaprezentowały specjalnie przygotowaną piosenkę. Z uśmiechem obiecały, że chętnie odwiedzą nas wkrótce.

 

Porozumienie o współpracy partnerskiej

  • Opublikowano: czwartek, 09 listopad 2017 08:15

W dniu 20 kwietnia 2016 roku pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego a Szkołą Podstawową nr 15 zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Klasa z pasją". Intencją partnerów porozumienia jest wspólna realizacja projektu w zakresie kształcenia umiejętności poznawczych oraz wdrażanie do samorozwoju uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i rozwijanie tych umiejętności w okresie całego cyklu nauczania aż do momentu podjęcia pracy zawodowej.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018