Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa dla dorosłych w VII i VIII klasie

- przyjmowane są osoby, które ukończyły klasę VI lub  VII, oraz mają ukończone 18 lat lub w przypadku ukończenia 16 i 17 lat za pośrednictwem Środowiskowego Hufca Pracy.

- nauka 3 dni w tygodniu systemem stacjonarnym.

- promocja co semestr,

- obowiązkowe uczestnictwo w 50% zajęć.

Liceum

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (ukończone 18 lat lub w szczególnych przypadkach 17 lat):

- 3 letnie w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej.

klasyfikacja do poszczególnych klas odbywa się po uwzględnieniu klasyfikacji w poprzedniej szkole, w której uczył się słuchacz.

- 2 letnie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub Branżowej Szkoły I stopnia,

Absolwenci tych szkół zaczynają naukę od klasy drugiej.

- nauka 2 dni co drugi tydzień systemem zaocznym w soboty i niedziele.

- promocja co semestr,

- obowiązkowe uczestnictwo w 50% zajęć.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018