Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Elblągu, tel. 556256725, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..eu lub nr tel. 55 625 68 08
 3. ane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celach realizacji zadań ustawowych/statutowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

Anita Sienicka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek egzaminacyjny

Uczniowie po ukończeniu technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w następujących zawodach:
 

- elektromechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

- operator obrabiarek skrawających

- fryzjer

- ślusarz

- betoniarz zbrojarz

- monter systemów suchej zabudowy

- elektryk

- cieśla

 

oraz w kwalifikacjach:

- B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

- B.6. Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

- B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

- B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

- E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

- M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

- M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

- E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

- M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

- M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

- B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dydaktyka

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką oświatową realizującą zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu uczniów z elbląskich szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

Z naszych pracowni i laboratoriów korzystają uczniowie:

- zasadniczych szkół zawodowych

- techników

oraz osoby dorosłe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach umiejętności.


W roku szkolnym 2017/2018 w Centrum kształci się 625 uczniów oraz 92 osoby dorosłe w następujących zawodach lub kwalifikacjach:

 

Zasadnicze szkoły zawodowe:

- operator obrabiarek skrawających;

- elektryk;

- mechanik pojazdów samochodowych;

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

- stolarz;

- fryzjer;

- monter elektronik;

- elektromechanik pojazdów samochodowych;

- kierowca mechanik,

- tapicer,

- dekarz.

 

Technika:

- technik mechatronik;

- technik elektronik;

- technik pojazdów samochodowych;

- technik odlewnik;

- technik usług fryzjerskich;

- technik elektryk;

- technik urządzeń i systemów energii odnawialnych;

- technik technologii drewna.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

- użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.)

- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12)

- florysta (R.26)

- technik cyfrowych procesów graficznych (A.25)


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współpracuje z:

- Zespołem Szkół Mechanicznych

- Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1

- Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

- Zespołem Szkół Techniczno - Informatycznych

- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1

- Ochotniczym Hufcem Pracy

- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu

Biblioteka

Bibliotekarz - mgr Anna Jędrzejewska

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

Poniedziałek 8.30 - 15.30

Wtorek 8.30 -15.30

Środa 8.30 -15.00

Czwartek 8.30 -12.30

Piątek 8.30 -14.00

Sobota - informacja 55 625 67 08 lub na dyżurce

 

 


 

Regulamin biblioteki

 

 1. Biblioteka przeznaczona jest dla słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 2. Słuchacz może zostać zapisany do biblioteki, jeśli w jego dokumentacji znajduje się oryginał świadectwa ukończenia szkoły, na podstawie którego został przyjęty do CKZiU.

 3. Słuchacze I semestrów przyjmowani są w poczet czytelników od 1 października danego roku szkolnego. 

 4. Przy zapisie do biblioteki należy:

  - okazać dowód osobisty,

  - zapoznać się z regulaminem biblioteki.

 5. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  - wypożyczając je do domu – lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki, nośniki elektroniczne z ekranizacją lub nagraniami mp3 lektur szkolnych,

  - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 6. Jednorazowo wypożyczyć można:

  - 3 podręczniki na okres jednego semestru,

  - 1 lekturę (książka/ nagranie mp3/ film) lub inną pozycję z literatury pięknej i popularnonaukowej na okres 1 miesiąca.

 Wypożyczone pozycje powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 

 1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej wartości antykwarycznej ceny książki zgubionej lub zniszczonej.

 3. Słuchacze zdający egzaminy eksternistyczne mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie w czytelni. 

 1. Słuchacza obowiązuje karta obiegowa w przypadku:

  - ukończenia szkoły,

  - przerwania nauki,

  - odbierania z sekretariatu oryginału świadectwa złożonego w dokumentacji.

 

Więcej artykułów…
Informacje ogólne
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018