Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Informacja z przeprowadzonej I tury diagnozy uczniów i słuchaczy pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia obejmował:

1. diagnozę uczniów i słuchaczy pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych z użyciem wielowymiarowego kwestionariusza preferencji, badającego sytuację zawodową;

2. pozyskanie przez doradcę danych, a następnie ich ocena, analiza i interpretacja,
w ramach działań diagnostycznych z wykorzystaniem testów predyspozycji zawodowych, inwentarzy, kwestionariuszy, wywiadu;

3. przygotowanie w formie pisemnej indywidualnej diagnozy każdego z uczestników projektu, założenie dla każdego ucznia/słuchacza arkusza;

4. opracowanie w formie pisemnej opisu dotyczącego zapotrzebowania ucznia/słuchacza na daną formę wsparcia.

 

Termin realizacji – 13.02.2018 r. i 26.04.2018r.

Przeprowadzono diagnozę łącznie – 83 uczniów i słuchaczy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zakwalifikowało się 83 uczniów i słuchaczy w zakresie:

- strzyżenia damskiego - 15 osób

- spawania metodą 111 i TIG141 - 10 osób

- obsługi układów klimatyzacji samochodowych - 25 osób

- audytora wewnętrznego BHP - 15 osób

- wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów -  12 osób

- e-rachunkowość - 6 osób

Ilość uczniów i słuchaczy zdiagnozowanych – 83, w tym kobiet 28, mężczyzn 55

 

Przeprowadzono kursy nadające kwalifikacje i uprawnienia dla uczestników:

- strzyżenia damskiego - 15 osób

- spawania metodą 111 i TIG141 - 10 osób

- obsługi układów klimatyzacji samochodowych - 25 osób

- audytora wewnętrznego BHP - 15 osób

- wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów - 12 osób

- e-rachunkowość - 6 osób

 

Przeprowadzono praktyki w okresie czerwiec – sierpień, realizowane w rzeczywistych warunkach pracy celem podniesienia umiejętności praktycznych i uzyskania kwalifikacji zawodowych:

- strzyżenia damskiego - 15 osób

- spawania metodą 111 - 5 osób

- obsługi układów klimatyzacji samochodowych - 10 osób

- audytora wewnętrznego BHP - 15 osób

- wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów - 12 osób

 

W miesiącu październiku 2018 roku przeprowadzono drugi etap rekrutacji:

- strzyżenia damskiego - 10 osób

- obsługi układów klimatyzacji samochodowych - 12 osób

- audytora wewnętrznego BHP - 12 osób

- wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów - 25 osób

- e-rachunkowość - 12 osób

- cyfrowe procesy graficzne - 18 osób

 

Miesiąc listopad i grudzień 2018 roku poświęcone są diagnozie uczestników projektu              „EL-zawodowcy”. Przeprowadzona zostanie diagnoza uczniów i słuchaczy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018