Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Od września 2019r. uruchomiliśmy 4 nowe kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 

* Fryzjer - AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

* Elektryk - EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Florysta – R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Technik cyfrowych procesów graficznych - A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 

Kontynuujemy 2 kwalifikacyjne kursy zawodowe:

* Fryzjer - A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

* Elektryk - E.7/E.8. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych / Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 


Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

Lista zawodów

 

Wydrukuj, wypełnij kwestionariusz i przynieś go do nas

Kwestionariusz osobowy (PDF)


W myśl § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z poźn. zm.) legitymację szkolną otrzymuje uczeń przyjęty do szkoły.

Słuchacz kwalifikacyjnego kursy zawodowego nie jest uczniem szkoły prowadzącej ten kurs, stąd nie ma podstaw prawnych do wydania mu legitymacji szkolnej.