Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Od września 2019r. uruchomiliśmy 4 nowe kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 

* Fryzjer - AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

* Elektryk - EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Florysta – R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Technik cyfrowych procesów graficznych - A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 

Kontynuujemy 2 kwalifikacyjne kursy zawodowe:

* Fryzjer - A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

* Elektryk - E.7/E.8. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych / Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 


Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

Lista zawodów

 

Wydrukuj, wypełnij kwestionariusz i przynieś go do nas

Kwestionariusz osobowy (PDF)


W myśl § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z poźn. zm.) legitymację szkolną otrzymuje uczeń przyjęty do szkoły.

Słuchacz kwalifikacyjnego kursy zawodowego nie jest uczniem szkoły prowadzącej ten kurs, stąd nie ma podstaw prawnych do wydania mu legitymacji szkolnej.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018