Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Rekrutacja

Aktualnie prowadzimy nabór na:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

  1. Florysta (2 sem.)
  2. Operator obrabiarek skrawających (3 sem.)
  3. Fryzjer (3 sem.)
  4. Elektryk / Elektronik (3 sem.)
  5. Stolarz (3 sem.)
  6. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (2 sem.)
  7. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (2 sem)

Szkoły policealne:

  1. Technik BHP (3 sem.)
  2. Technik rachunkowości (4 sem.)
  3. Technik administracji (4 sem.)
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018