Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa dla dorosłych w VII i VIII klasie

- przyjmowane są osoby, które ukończyły klasę VI lub  VII, oraz mają ukończone 18 lat lub w przypadku ukończenia 16 i 17 lat za pośrednictwem Środowiskowego Hufca Pracy.

- nauka 3 dni w tygodniu systemem stacjonarnym.

- promocja co semestr,

- obowiązkowe uczestnictwo w 50% zajęć.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018