Liceum

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (ukończone 18 lat lub w szczególnych przypadkach 17 lat):

- 3 letnie w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej.

klasyfikacja do poszczególnych klas odbywa się po uwzględnieniu klasyfikacji w poprzedniej szkole, w której uczył się słuchacz.

- 2 letnie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub Branżowej Szkoły I stopnia,

Absolwenci tych szkół zaczynają naukę od klasy drugiej.

- nauka 2 dni co drugi tydzień systemem zaocznym w soboty i niedziele.

- promocja co semestr,

- obowiązkowe uczestnictwo w 50% zajęć.