Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Liceum

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (ukończone 18 lat lub w szczególnych przypadkach 17 lat):

- 3 letnie w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej.

klasyfikacja do poszczególnych klas odbywa się po uwzględnieniu klasyfikacji w poprzedniej szkole, w której uczył się słuchacz.

- 2 letnie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub Branżowej Szkoły I stopnia,

Absolwenci tych szkół zaczynają naukę od klasy drugiej.

- nauka 2 dni co drugi tydzień systemem zaocznym w soboty i niedziele.

- promocja co semestr,

- obowiązkowe uczestnictwo w 50% zajęć.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018