Ośrodek egzaminacyjny

Uczniowie po ukończeniu technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w następujących zawodach:
 

- elektromechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

- operator obrabiarek skrawających

- fryzjer

- ślusarz

- betoniarz zbrojarz

- monter systemów suchej zabudowy

- elektryk

- cieśla

 

oraz w kwalifikacjach:

- B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

- B.6. Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

- B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

- B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

- E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

- M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

- M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

- E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

- M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

- M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

- B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej