Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Ośrodek egzaminacyjny

Uczniowie po ukończeniu technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w następujących zawodach:
 

- elektromechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

- operator obrabiarek skrawających

- fryzjer

- ślusarz

- betoniarz zbrojarz

- monter systemów suchej zabudowy

- elektryk

- cieśla

 

oraz w kwalifikacjach:

- B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

- B.6. Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

- B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

- B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

- E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

- M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

- M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

- E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

- M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

- M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

- B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018