Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Dydaktyka

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką oświatową realizującą zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu uczniów z elbląskich szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

Z naszych pracowni i laboratoriów korzystają uczniowie:

- zasadniczych szkół zawodowych

- techników

oraz osoby dorosłe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach umiejętności.


W roku szkolnym 2017/2018 w Centrum kształci się 625 uczniów oraz 92 osoby dorosłe w następujących zawodach lub kwalifikacjach:

 

Zasadnicze szkoły zawodowe:

- operator obrabiarek skrawających;

- elektryk;

- mechanik pojazdów samochodowych;

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

- stolarz;

- fryzjer;

- monter elektronik;

- elektromechanik pojazdów samochodowych;

- kierowca mechanik,

- tapicer,

- dekarz.

 

Technika:

- technik mechatronik;

- technik elektronik;

- technik pojazdów samochodowych;

- technik odlewnik;

- technik usług fryzjerskich;

- technik elektryk;

- technik urządzeń i systemów energii odnawialnych;

- technik technologii drewna.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

- użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.)

- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12)

- florysta (R.26)

- technik cyfrowych procesów graficznych (A.25)


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współpracuje z:

- Zespołem Szkół Mechanicznych

- Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1

- Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

- Zespołem Szkół Techniczno - Informatycznych

- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1

- Ochotniczym Hufcem Pracy

- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018