Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Organizacja pracy CKZiU – ECEZ od dnia 24.10.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, informujemy, że:

- nauczanie w szkołach dla dorosłych od dnia 24.10.2020 do 08.11.2020 r. odbywać się będzie w formie zdalnej.

- praktyczna nauka zawodu dla wszystkich uczniów ze szkół oraz OHP z którymi CKZiU- ECEZ ma zawartą umowę  realizowana będzie w trybie stacjonarnym na dotychczasowych zasadach.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018