Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Informacja dotycząca słuchaczy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1. Spotkania informacyjne dla słuchaczy (dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/21) odbędą się 4.09 o godz 16.00 w budynku przy ul. Rawskiej 3:
    klasa 1 (semestr pierwszy): gabinet 31
    klasa 2 (semestr trzeci): gabinet nr 32
    klasa 3 (semestr piąty): gabinet nr 21

2. Prosimy, aby słuchacze zachowali środki ochrony w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
    Osoby bez maseczek nie będą wpuszczane do budynku.
    Przy wejściu będzie sprawdzana temperatura oraz nakazuje się odkażanie rąk.
    Ściąganie maseczek dozwolone jest jedynie po wejściu do gabinetów.
    Szczegółowe procedury zostaną przedstawione przez wychowawców klas.
Serdecznie zapraszamy.
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018