Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie w kierunkach informatycznych

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

   „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych” to projekt, którego celem było poprawienie bazy dydaktycznej w elbląskich szkołach.

 

Projekt polegał na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie pracowni komputerowych w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Mechanicznych

- Centrum Kształcenia Praktycznego

- Centrum Kształcenia Ustawicznego

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

- IV Liceum Ogólnokształcące

 

Cel  projektu

Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia kadry informatycznej, z której umiejętności w przyszłości będą mogli korzystać pracodawcy.

Projekt zrealizowany został poprzez:

- wyposażenie pracowni informatycznych w sześciu placówkach oświatowych w Elblągu

- dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów

- poszerzenie zakresu kształcenia

- dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora MŚP.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.419.418,30 PLN 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.079.616,27 PLN

  

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018