Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Informacja dla rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów klasy VII i VIII,
We współpracy z Hufcem Pracy wysyłane będą (tradycyjną pocztą) materiały dydaktyczne.
W przypadku, gdy Państwa dziecko ma trudności z dostępem do internetu bądź komputera - proszę zgłaszać to wychowawcom na mail lub pod nr telefonu 556258800.
Jednocześnie podkreślamy, że na chwile obecną nauka zdalna pozostaje głównym działaniem dydaktycznym placówki.
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018