Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Nauczyciel XXI wieku

W Naszej szkole realizowany jest projekt pod nazwą „Nauczyciel XXI wieku” – doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w Gminie Elbląg

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

  • ogólna wartość projektu wynosi 552.235 zł, w tym wartość dofinansowania 469.400 zł,
  • realizacja projektu obejmuje lata 2008 – 2010,
  • ostatecznymi beneficjentami projektu są nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w elbląskich szkołach i placówkach oświatowych,
  • podstawowym kryterium rekrutacji jest podjęcie przez nauczyciela studiów (magisterskich uzupełniających, podyplomowych) lub kursów i szkoleń na kierunkach priorytetowych tj. język angielski, matematyka, fizyka, informatyka, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, kierunkach profilaktycznych oraz przedmiotów zawodowych w branży gastronomicznej, budowlanej, drzewnej, elektrycznej i mechanicznej,
  • realizacja projektu wpłynie na podwyższenie kwalifikacji elbląskiej kadry pedagogicznej, zapobiegnie powiększaniu się bezrobocia wśród nauczycieli, spowoduje wzrost motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018