Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Zatrudnimy nauczyciela praktycznej nauki zawodu

Kierunek: elektromechanik samochodowy

Data rozpoczęcia pracy: styczeń 2020 r.

Ilość godzin: 20/20 tygodniowo

Wymagania:

Posiadanie kwalifikacji do pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu tj.

- tytuł mistrza w zawodzie lub

- świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać oraz 2 lata pracy w zawodzie lub

- ukończone studia wyższe - kierunek zgodny z nauczanym przedmiotem

- przygotowanie pedagogiczne

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018