Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Informacja dla słuchaczy

Informacja dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, Szkoły Policealnej w zawodach: technik BHP, technik administracji, technik rachunkowości, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych oraz florysta.
W strefie słuchacza znajduje się plan na najbliższy weekend (6-8.09.2019).
Zajęcia rozpoczną się uroczystym apelem o godz. 16.00 w sali sportowej przy ul. Rawskiej 3.
Po nim odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami i opiekunami oddziałów, a następnie zajęcia programowe.
Rozpoczęcie zajęć ostatniego semestru technika rachunkowości w sobotę o 8.15.
Serdecznie zapraszamy.
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018