Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Harmonogram rekrutacji - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Działając na podstawie art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) dyrektorzy publicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu prowadzących postępowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uzgodnili z Prezydentem Miasta Elbląg niżej wymienione terminy:

  1. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków -
    do 29 czerwca 2018r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych -
    2 lipca 2018r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 11 lipca 2018r.
  4. Postępowanie uzupełniające - od 16 lipca do 30 sierpnia 2018r.

Rekrutacja - Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych

Typ szkoły Języki obce Liczba oddziałów Liczba miejsc Uwagi

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata)

Kształcenie w zakresie rozszerzonym z

- języka obcego i geografii

- wos i geografia

Język angielski

lub

język niemiecki

1 30

Na podbudowie gimnazjum lub 8 - klasowej szkoły podstawowej.

Jeden język do wyboru.

Forma zaoczna.

 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (2 lata)

Kształcenie w zakresie rozszerzonym z

- języka obcego i geografii

- wos i geografia

 

Język angielski

lub

język niemiecki

1 30

Nauka od klasy drugiej na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

Jeden język do wyboru.

Forma zaoczna.

 Szkoła policealna Język angielski    

Na podbudowie szkoły średniej.

Jeden język.

Forma zaoczna.

Technik administracji 1 30
Technik rachunkowości 1 30
Technik informatyk 1 30
Technik BHP 1 30
Technik archiwista 1 30
Florysta 1 30

Rekrutacja - Szkoła Podstawowa dla dorosłych

Typ szkoły Języki obce Liczba oddziałów Liczba miejsc Uwagi
Szkoła podstawowa dla dorosłych (klasa VII i VIII - 2 lata)      

Ukończonych 6 lub 7 klas szkoły podstawowej

 

Forma stacjonarna

Klasa VII

Język angielski

lub

język niemiecki

(Jeden język do wyboru)

1 30
Klasa VIII 1 30

 

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018