Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Pierwsze warszaty technologiczne ABPLANALP

 • Poprawiono: środa, 09 październik 2019 07:41
 • Opublikowano: środa, 09 październik 2019 07:39

W dniu 12 września 2019 roku odbyły się w CKZiU pierwsze warsztaty technologiczne ABPLANALP.  Skierowane były do pracodawców z województw pomorskiego i warmińsko – mazurskiego oraz do uczniów uczących się w zawodach mechanicznych. Na obrabiarce Haas VF-2TR prezentowano obróbki pozycjonowane i symultaniczne pięcioosiowe na uchwytach mocowanych za pomocą pneumatycznego systemu ZERO-POINT. Wykorzystywany był także system  szybkiej zmiany mocowania imadło/uchwyt oraz imadło samocentrujące. Natomiast  na obrabiarce Haas ST-20 prezentowano wykorzystanie noży do rowkowania czołowego oraz zasady doboru narzędzi. Pokazywano także mobilną stację  filtracji chłodziwa oraz oprogramowanie  z wykorzystaniem modułów tokarskich i frezarskich programu Esprit CAM. Było wielkie zainteresowanie warsztatami w elbląskim HTEC w CKZiU o czym świadczą załączone fotografie. Należy zaznaczyć, że podobne warsztaty i szkolenia odbywać się będą w sposób cykliczny. Firma ABPLANALP i CKZiU w 2018 roku podpisały umowę o wzajemnej współpracy w zakresie prezentacji nowoczesnych technologii. Zachęcamy pracodawców do udziału w warsztatach, a także do wskazywania swoich potrzeb w zakresie  tematyki szkoleniowej.

Rozpoczęcie KKZ w zawodzie Fryzjer oraz Elektryk - semestr I

 • Poprawiono: czwartek, 26 wrzesień 2019 07:43
 • Opublikowano: czwartek, 26 wrzesień 2019 07:42

W dniu 28.09.2019 r. o godz. 8.00 przy ul. Bema 54 w sali nr 13 odbędzie się spotkanie inauguracyjne dla KKZ Fryzjer i Elektryk - sem. 1.

W tym dniu zostaną Państwo zapoznani z przebiegiem i harmonogramem zajęć, a następnie rozpoczną się pierwsze zajęcia, które odbędą się w sobotę i niedzielę.

Harmonogram zajęć dostępny jest w strefie słuchacza (Strefa słuchacza --> Harmonogramy zajęć)

Spotkania z wychowawcami i nauczycielami

 • Poprawiono: wtorek, 10 wrzesień 2019 14:24
 • Opublikowano: wtorek, 10 wrzesień 2019 13:40
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej dla dorosłych,
Zapraszamy na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami, które odbędzie się w środę 18.09.2019 r. o godz 17.00 w szkole przy ul. Rawskiej 3.
Serdecznie zapraszamy. 

Informacja dla słuchaczy

 • Poprawiono: wtorek, 03 wrzesień 2019 15:08
 • Opublikowano: wtorek, 03 wrzesień 2019 15:08
Informacja dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, Szkoły Policealnej w zawodach: technik BHP, technik administracji, technik rachunkowości, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych oraz florysta.
W strefie słuchacza znajduje się plan na najbliższy weekend (6-8.09.2019).
Zajęcia rozpoczną się uroczystym apelem o godz. 16.00 w sali sportowej przy ul. Rawskiej 3.
Po nim odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami i opiekunami oddziałów, a następnie zajęcia programowe.
Rozpoczęcie zajęć ostatniego semestru technika rachunkowości w sobotę o 8.15.
Serdecznie zapraszamy.

Informacja na temat stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/20

 • Poprawiono: wtorek, 03 wrzesień 2019 08:04
 • Opublikowano: wtorek, 03 wrzesień 2019 07:30
 1. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg. Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.
 2. Uczniowie zamieszkujący poza terenem Gminy Miasta Elbląg i pobierający naukę w elbląskich, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019r.). Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł netto.
 4. Wnioski o stypendium można pobrać w gabinecie pedagoga w budynku przy ul . Rawskiej 3 (w godzinach pracy pedagoga szkolnego) lub na stronie internetowej - "Strefa ucznia --> dokumenty do pobrania".
 5. Nieprzekraczalny termin składania wniosków z kompletem wymaganych dokumentów ( wyszczególnionych we wniosku) mija 09.2019r.
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018