Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Oferta edukacyjna dla osób dorosłych na rok szkolny 2019/2020

  • Poprawiono: środa, 21 sierpień 2019 08:00
  • Opublikowano: poniedziałek, 19 sierpień 2019 09:44

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nowa forma kształcenia umożliwiająca zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum ogólnokształcącym. Dla osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców / prawnych opiekunów. Zajęcia realizowane są w dni wolne od pracy. Dlatego oferta jest skierowana do wszystkich chętnych: tych, którzy ukończyli gimnazjum czy szkołę podstawową, uczących się w szkołach zawodowych, szkołach branżowych, technikach, liceach ogólnokształcących, studiujących lub po studiach, pracujących lub niepracujących, chcących zdobyć nowy zawód lub też przekwalifikować się. Nauka jest całkowicie bezpłatna. Część zajęć będzie prowadzona w formie e-learningu. Centrum posiada najnowocześniejsze wyposażenie w pracowniach specjalistycznych. Na ten cel przeznaczonych zostało ok. 20 mln złotych. Poniżej proponowane zawody:

⇒ Operator obrabiarek skrawających

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Elektryk

Elektronik

Technik elektronik

Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

Krawiec

Mechanik pojazdów samochodowych

Stolarz

Florysta

Pszczelarz

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik informatyk

Technik cyfrowych procesów graficznych

Szkoła policealna

Technik administracji

Technik rachunkowości

Technik BHP

Technik archiwista

Technik informatyk

Technik usług pocztowych i finansowych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Na podbudowie gimnazjum / szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Jest to systemowe rozwiązanie dla tych osób, które nie posiadają wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły zawodowej lub technikum, a są np. uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Reasumując – mogą oni jednocześnie uczestniczyć w szkoleniach na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w liceum ogólnokształcącym.

Szkoła podstawowa dla dorosłych

Umożliwia ukończenie kwalifikacji na poziomie podstawowym. Jest ona skierowana dla osób, które z jakiejkolwiek przyczyny nie uzyskały takiego wykształcenia lub też do tych, którzy mają trudności ucząc się w szkołach w systemie dziennym. Do tej szkoły mogą uczęszczać także osoby niepełnoletnie skierowane przez Ochotniczy Hufiec Pracy.

Kursy krótkoterminowe płatne

Spawalnicze ( TIG 141, MAG 135, 311, 111) zgodne z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz TÜV

Programisty i operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Inne wynikające z potrzeb osób zainteresowanych

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

  • Poprawiono: wtorek, 18 czerwiec 2019 11:36
  • Opublikowano: wtorek, 18 czerwiec 2019 11:36

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej odbędzie się o godz. 10.00 na sali sportowej przy ul. Rawskiej 3.

Pierwszy kurs - Certyfikowany operator HAAS CNC

  • Poprawiono: piątek, 14 czerwiec 2019 09:27
  • Opublikowano: piątek, 14 czerwiec 2019 09:25

W dniach od 14 maja do 3 czerwca 2019r. odbył się pierwszy kurs na „Certyfikowanego operatora Haas CNC” w Centrum Edukacji Technicznej HTEC z siedzibą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Elblągu przy ul. Bema 54.

Szkolenie obejmowało swoim zakresem obsługę i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS. Przeznaczone było dla wytypowanych uczniów kończących w tym roku szkołę, uczących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających i odbywających  zajęcia praktyczne w CKZiU między innymi na tego typu maszynach.

Przypominamy, że we wrześniu 2018r. podpisaliśmy z firmą ABPLANALP z Warszawy Porozumienie w sprawie otwarcia Centrum Edukacji Technicznej HTEC – czyli pracowni wyposażonej w obrabiarki HAAS. Zadaniem Centrum jest prowadzenie szkoleń dla uczniów, a także pracowników z przemysłu metalurgicznego, jak również tych którzy planują przekwalifikować się lub zdobyć nowy zawód. Obejmuje ono swoim zasięgiem nie tylko region elbląski, ale również i kraj.

Już teraz informujemy, że wkrótce planujemy uruchomić podobne szkolenie dla osób dorosłych pracujących w zawodzie operatora czy programisty obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Zachęcamy do odwiedzania naszej Placówki, jak również strony internetowej www.ckziuelblag.pl gdzie można pozyskać szczegółowe informacje nie tylko o Centrum Edukacji Technicznej HTEC lecz także pełną wiedzę z zakresu kształcenia osób dorosłych.

IV Miejski Konkurs Zawodoznawczy -,,Umiejętna komunikacja drogą do sukcesu”

  • Poprawiono: środa, 13 marzec 2019 08:41
  • Opublikowano: środa, 13 marzec 2019 08:33

W dniu 8 marca w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu odbył się IV Miejski Konkurs Zawodoznawczy -,,Umiejętna komunikacja drogą do sukcesu”. 

Konkurs patronatem objęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Celem konkursu było: zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, kształcenie aktywności i kreatywności, wyzwalanie twórczej komunikacji międzyludzkiej, wdrażanie do dbałości o czystość i kulturę słowa, stworzenie okazji do zmierzenia się z czekającą ścieżką kariery zawodowej.

Wzięło w nim udział 11 uczniów klas VIII z 5 Szkół Podstawowych: SP 11, SP 14, SP 16, SP 18 i SP 25.

Uczestnicy musieli przedstawić prezentację wybranego zawodu, dostarczyć dokumenty aplikacyjne (CV i List motywacyjny), a następnie uczestniczyli w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej na wybrane stanowisko pracy. 

Uczniowie pojedynczo wg wcześniej ustalonej kolejności, stawali przed komisją złożoną z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu,  kierownika praktycznej nauki zawodu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu oraz wicedyrektora SP 25.

Musieli udzielić odpowiedzi na pytania typu: Dlaczego wybrałeś ten zawód, ten zakład pracy? Czy i w jaki sposób zamierzasz się rozwijać w tej firmie? Jak rozwiążesz trudną sytuację w pracy? itp.

Bezapelacyjnie 1 miejsce zdobył Patryk Szczepanik z SP 11, kolejne miejsca zdobyli:

2 miejsce - Oliwia Żukowska SP 25

3 miejsce - Joanna Barańska SP 18

WYRÓŻNIENIA:

Amelia Korpalska - SP 16

Katarzyna Tomczyk - SP 25

Małgorzata Paczkowska - SP 14

Zwycięzcy otrzymali wiele ciekawych nagród m.in.: drewniane szkatułki z drewna wykonane przez uczniów CKZiU, karnety na usługi fryzjerskie również w CKZiU, plecaki, kubki, książki.

Drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Nagrody zwycięzcom wręczyli: dyrektor SP 25 Pani Anna Śledzińska oraz Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu z CKZiU Pan Zbigniew Banach. 

Sponsorami nagród byli:

Rada Rodziców przy SP 25

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Patron konkursu przygotował dla uczestników oraz dla całej społeczności SP 25 wiele atrakcji: Na korytarzu szkolnym można było skorzystać z usług fryzjerskich oraz podziwiać wystawkę wyrobów uczniów.

Dziękujemy organizatorom, uczestnikom oraz ich opiekunom, osobom wspomagającym, sponsorom oraz dyrekcji szkoły za przygotowanie wspaniałej imprezy.

Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018