Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminów

 • Poprawiono: wtorek, 19 maj 2020 13:56
 • Opublikowano: wtorek, 19 maj 2020 13:52

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Najważniejsze kwestie

Opracowany dokument został podzielony na  sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:
 • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
 • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
 • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
 • wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
 • wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
 • wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.
Dokument zawiera wiele wytycznych, z których  część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

Wytyczne obowiązkowe

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:
 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

Szczegółowe instrukcje

W wytycznych znalazły się również m.in.  szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania:
 • egzaminu z udziałem nauczyciela wspomagającego;
 • egzaminu w miejscu innym niż szkoła, w tym w domu zdającego – w przypadku uczniów, którzy korzystają z takiego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu;
 • części ustnej egzaminu maturalnego (przeprowadzanej wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wynik egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej);
 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rozwiązanie zadania  lub zadań egzaminacyjnych wymaga bezpośredniego kontaktu zdającego z inną osobą;
oraz wiele innych wskazań dotyczących rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach szczególnych, np. zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

Dodatkowe informacje

Wprowadzenie rozwiązań opisanych w wytycznych będzie pociągało za sobą konieczność wprowadzenia zmian administracyjnych, technicznych np. w systemach informatycznych służących do zorganizowania egzaminów oraz przyjęcia w 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z przeprowadzaniem egzaminów. Najważniejsze z tych zmian zostały wskazane w dokumencie w specjalnych polach.
Dodatkowo w wytycznych specjalnym symbolem oznaczono informacje, które zaleca się przekazać zdającym na kilka dni przed egzaminem, np. na stronie internetowej szkoły oraz informacje, które powinny zostać ponownie przekazane zdającym w dniu egzaminu.
Oprócz dokumentu przygotowaliśmy również plakat z najważniejszymi informacjami dla zdających, który dyrektor szkoły będzie mógł opublikować na stronie internetowej szkoły lub wydrukować i umieścić w widocznym miejscu.

Harmonogram egzaminów

Przypomnijmy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem   egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ankieta

 • Poprawiono: poniedziałek, 11 maj 2020 10:07
 • Opublikowano: poniedziałek, 11 maj 2020 10:05
Szanowni Państwo,
Przedłużająca się sytuacja zmusza nas do szukania ciągle nowych rozwiązań dotyczących nauki, pracy oraz codziennego funkcjonowania. Staramy się działać , ale czy to efektywne? Czy można coś udoskonalić ? Prosimy o pomoc poprzez wypełnienie poniższej ankiety.  Jest ona narzędziem, które pozwoli Dyrektorowi szkoły oraz nauczycielom na pozyskanie informacji na temat Państwa potrzeb, wątpliwości czy obaw. Dzięki informacjom pozyskanym dzięki Państwu będziemy mieli możliwość weryfikacji/ zmiany / dopasowania metod pracy bądź stworzenia nowych rozwiązań w taki sposób, by wspierać uczniów w tym trudnym czasie oraz adekwatnie reagować na potrzeby.
Prosimy o ich odesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza uczennica nagrodzona w konkursie „ 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920”

 • Poprawiono: poniedziałek, 27 kwiecień 2020 12:33
 • Opublikowano: poniedziałek, 27 kwiecień 2020 12:33
W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Warmińsko- Mazurska Wojewódzka Komenda OHP zorganizowała konkurs pod tytułem „ 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920″  dla upamiętnienia historycznego zwycięstwa w decydującej bitwie wojny polsko-bolszewickiej. Przedmiotem konkursu było stworzenie projektu artystycznego upamiętniającego, bądź popularyzującego informacje o Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Na konkurs nadesłano 18 prac. Komisja Konkursowa brała pod uwagę oryginalność projektu, trafność doboru sposobu prezentacji, podejście do tematyki konkursowej, a także staranność wykonania i ogólny wyraz nadesłanej pracy.
Drugie miejsce w konkursie zajęła Agnieszka Puszcz- uczestniczka Hufca Pracy w Elblągu,  uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.
            Serdecznie gratulujemy!!!

Informacja dla rodziców i opiekunów

 • Poprawiono: czwartek, 02 kwiecień 2020 09:37
 • Opublikowano: czwartek, 02 kwiecień 2020 09:37
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów klasy VII i VIII,
We współpracy z Hufcem Pracy wysyłane będą (tradycyjną pocztą) materiały dydaktyczne.
W przypadku, gdy Państwa dziecko ma trudności z dostępem do internetu bądź komputera - proszę zgłaszać to wychowawcom na mail lub pod nr telefonu 556258800.
Jednocześnie podkreślamy, że na chwile obecną nauka zdalna pozostaje głównym działaniem dydaktycznym placówki.
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018