Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Spotkania z wychowawcami i nauczycielami

 • Poprawiono: wtorek, 10 wrzesień 2019 14:24
 • Opublikowano: wtorek, 10 wrzesień 2019 13:40
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej dla dorosłych,
Zapraszamy na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami, które odbędzie się w środę 18.09.2019 r. o godz 17.00 w szkole przy ul. Rawskiej 3.
Serdecznie zapraszamy. 

Informacja dla słuchaczy

 • Poprawiono: wtorek, 03 wrzesień 2019 15:08
 • Opublikowano: wtorek, 03 wrzesień 2019 15:08
Informacja dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, Szkoły Policealnej w zawodach: technik BHP, technik administracji, technik rachunkowości, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych oraz florysta.
W strefie słuchacza znajduje się plan na najbliższy weekend (6-8.09.2019).
Zajęcia rozpoczną się uroczystym apelem o godz. 16.00 w sali sportowej przy ul. Rawskiej 3.
Po nim odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami i opiekunami oddziałów, a następnie zajęcia programowe.
Rozpoczęcie zajęć ostatniego semestru technika rachunkowości w sobotę o 8.15.
Serdecznie zapraszamy.

Informacja na temat stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/20

 • Poprawiono: wtorek, 03 wrzesień 2019 08:04
 • Opublikowano: wtorek, 03 wrzesień 2019 07:30
 1. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg. Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.
 2. Uczniowie zamieszkujący poza terenem Gminy Miasta Elbląg i pobierający naukę w elbląskich, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019r.). Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł netto.
 4. Wnioski o stypendium można pobrać w gabinecie pedagoga w budynku przy ul . Rawskiej 3 (w godzinach pracy pedagoga szkolnego) lub na stronie internetowej - "Strefa ucznia --> dokumenty do pobrania".
 5. Nieprzekraczalny termin składania wniosków z kompletem wymaganych dokumentów ( wyszczególnionych we wniosku) mija 09.2019r.

Informacja dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

 • Poprawiono: czwartek, 22 sierpień 2019 15:24
 • Opublikowano: czwartek, 22 sierpień 2019 15:23

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na inaugurację roku szkolnego 2019/2020, która odbędzie się 6 września 2019 roku o godz. 16.00 w sali sportowej CKZiU przy ul. Rawskiej 3.

Jednocześnie informujemy, że bezpośrednio po niej odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami klas, a następnie pierwsze zajęcia dydaktyczne nowego roku szkolnego.

Kolejne zajęcia odbędą się w sobotę (7.09) oraz w niedzielę (8.09).

Plan zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej (strefa słuchacza) do 4.09.2019.

Przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja do wszystkich oddziałów Liceum Ogólnokształcącego, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018