Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Informacja dotycząca słuchaczy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • Poprawiono: wtorek, 01 wrzesień 2020 15:08
  • Opublikowano: czwartek, 27 sierpień 2020 15:38
1. Spotkania informacyjne dla słuchaczy (dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/21) odbędą się 4.09 o godz 16.00 w budynku przy ul. Rawskiej 3:
    klasa 1 (semestr pierwszy): gabinet 31
    klasa 2 (semestr trzeci): gabinet nr 32
    klasa 3 (semestr piąty): gabinet nr 21

2. Prosimy, aby słuchacze zachowali środki ochrony w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
    Osoby bez maseczek nie będą wpuszczane do budynku.
    Przy wejściu będzie sprawdzana temperatura oraz nakazuje się odkażanie rąk.
    Ściąganie maseczek dozwolone jest jedynie po wejściu do gabinetów.
    Szczegółowe procedury zostaną przedstawione przez wychowawców klas.
Serdecznie zapraszamy.

Informacja dotycząca słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

  • Poprawiono: piątek, 28 sierpień 2020 15:37
  • Opublikowano: czwartek, 27 sierpień 2020 15:36
1. Spotkania informacyjne dla słuchaczy (dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/21) odbędą się 1.09 o godz 9.00 w budynku przy ul. Rawskiej 3:
    klasa 7: gabinet nr 32
    klasa 8: gabinet nr 21

2. Prosimy, aby słuchacze zachowali środki ochrony w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
    Osoby bez maseczek nie będą wpuszczane do budynku.
    Przy wejściu będzie sprawdzana temperatura oraz nakazuje się odkażanie rąk.
    Ściąganie maseczek dozwolone jest jedynie po wejściu do gabinetów.
    Szczegółowe procedury zostaną przedstawione przez wychowawców klas.
Serdecznie zapraszamy.

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe w CKZiU

  • Poprawiono: czwartek, 18 czerwiec 2020 08:57
  • Opublikowano: czwartek, 18 czerwiec 2020 08:57

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne.

Informuję uczniów i słuchaczy, którzy zostali nieklasyfikowani lub otrzymali oceny niedostateczne, że mają prawo zdawać egzaminy klasyfikacyjne lub poprawkowe.

Szczegółowe wytyczne do organizacji tego typów egzaminów opisane są w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, (Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r., Poz. 373).

Warunki zdawania egzaminu klasyfikacyjnego określa § 15 w/w rozporządzenia.

Uczeń/słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Uczeń/słuchacz niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, musi wystąpić z wnioskiem do Rady Pedagogicznej CKZiU o zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. Wniosek taki może złożyć także rodzić/ opiekun prawny ucznia/słuchacza. Egzamin odbędzie się, jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę.

Egzamin taki ma formę zadań praktycznych.

Druki wniosków na egzamin są do pobrania ze strony internetowej CKZiU, zakładka „Dokumenty do pobrania”:

http://ckziuelblag.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=118

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie CKZiU przy ul. Bema 54.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018