Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Nabór trwa - zapisz się już teraz!

  • Poprawiono: czwartek, 01 sierpień 2019 08:47
  • Opublikowano: środa, 31 lipiec 2019 07:46

Zapraszamy do zapisów na następujące bezpłatne kierunki kształcenia:

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- operator obrabiarek skrawających

- elektryk

- fryzjer

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektronik

- stolarz

- florysta

- pszczelarz

- technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej

- technik usług fryzjerskich

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik elektronik

- technik cyfrowych procesów graficznych

2. Szkoła policealna

- technik administracji

- technik rachunkowości

- technik BHP

3. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

  • Poprawiono: wtorek, 18 czerwiec 2019 11:36
  • Opublikowano: wtorek, 18 czerwiec 2019 11:36

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej odbędzie się o godz. 10.00 na sali sportowej przy ul. Rawskiej 3.

Pierwszy kurs - Certyfikowany operator HAAS CNC

  • Poprawiono: piątek, 14 czerwiec 2019 09:27
  • Opublikowano: piątek, 14 czerwiec 2019 09:25

W dniach od 14 maja do 3 czerwca 2019r. odbył się pierwszy kurs na „Certyfikowanego operatora Haas CNC” w Centrum Edukacji Technicznej HTEC z siedzibą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Elblągu przy ul. Bema 54.

Szkolenie obejmowało swoim zakresem obsługę i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS. Przeznaczone było dla wytypowanych uczniów kończących w tym roku szkołę, uczących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających i odbywających  zajęcia praktyczne w CKZiU między innymi na tego typu maszynach.

Przypominamy, że we wrześniu 2018r. podpisaliśmy z firmą ABPLANALP z Warszawy Porozumienie w sprawie otwarcia Centrum Edukacji Technicznej HTEC – czyli pracowni wyposażonej w obrabiarki HAAS. Zadaniem Centrum jest prowadzenie szkoleń dla uczniów, a także pracowników z przemysłu metalurgicznego, jak również tych którzy planują przekwalifikować się lub zdobyć nowy zawód. Obejmuje ono swoim zasięgiem nie tylko region elbląski, ale również i kraj.

Już teraz informujemy, że wkrótce planujemy uruchomić podobne szkolenie dla osób dorosłych pracujących w zawodzie operatora czy programisty obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Zachęcamy do odwiedzania naszej Placówki, jak również strony internetowej www.ckziuelblag.pl gdzie można pozyskać szczegółowe informacje nie tylko o Centrum Edukacji Technicznej HTEC lecz także pełną wiedzę z zakresu kształcenia osób dorosłych.

IV Miejski Konkurs Zawodoznawczy -,,Umiejętna komunikacja drogą do sukcesu”

  • Poprawiono: środa, 13 marzec 2019 08:41
  • Opublikowano: środa, 13 marzec 2019 08:33

W dniu 8 marca w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu odbył się IV Miejski Konkurs Zawodoznawczy -,,Umiejętna komunikacja drogą do sukcesu”. 

Konkurs patronatem objęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Celem konkursu było: zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, kształcenie aktywności i kreatywności, wyzwalanie twórczej komunikacji międzyludzkiej, wdrażanie do dbałości o czystość i kulturę słowa, stworzenie okazji do zmierzenia się z czekającą ścieżką kariery zawodowej.

Wzięło w nim udział 11 uczniów klas VIII z 5 Szkół Podstawowych: SP 11, SP 14, SP 16, SP 18 i SP 25.

Uczestnicy musieli przedstawić prezentację wybranego zawodu, dostarczyć dokumenty aplikacyjne (CV i List motywacyjny), a następnie uczestniczyli w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej na wybrane stanowisko pracy. 

Uczniowie pojedynczo wg wcześniej ustalonej kolejności, stawali przed komisją złożoną z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu,  kierownika praktycznej nauki zawodu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu oraz wicedyrektora SP 25.

Musieli udzielić odpowiedzi na pytania typu: Dlaczego wybrałeś ten zawód, ten zakład pracy? Czy i w jaki sposób zamierzasz się rozwijać w tej firmie? Jak rozwiążesz trudną sytuację w pracy? itp.

Bezapelacyjnie 1 miejsce zdobył Patryk Szczepanik z SP 11, kolejne miejsca zdobyli:

2 miejsce - Oliwia Żukowska SP 25

3 miejsce - Joanna Barańska SP 18

WYRÓŻNIENIA:

Amelia Korpalska - SP 16

Katarzyna Tomczyk - SP 25

Małgorzata Paczkowska - SP 14

Zwycięzcy otrzymali wiele ciekawych nagród m.in.: drewniane szkatułki z drewna wykonane przez uczniów CKZiU, karnety na usługi fryzjerskie również w CKZiU, plecaki, kubki, książki.

Drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Nagrody zwycięzcom wręczyli: dyrektor SP 25 Pani Anna Śledzińska oraz Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu z CKZiU Pan Zbigniew Banach. 

Sponsorami nagród byli:

Rada Rodziców przy SP 25

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Patron konkursu przygotował dla uczestników oraz dla całej społeczności SP 25 wiele atrakcji: Na korytarzu szkolnym można było skorzystać z usług fryzjerskich oraz podziwiać wystawkę wyrobów uczniów.

Dziękujemy organizatorom, uczestnikom oraz ich opiekunom, osobom wspomagającym, sponsorom oraz dyrekcji szkoły za przygotowanie wspaniałej imprezy.

Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018